ΛΟΙΠΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ

Την 21η Σεπτεμβρίου ε.έ. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ εδέχθη στην Πατριαρχική Καθέδρα την επίσκεψη του Εξοχωτάτου Πρέσβεως του Ισραήλ στην Αίγυπτο κ. David Govrin μετά του επιτελείου αυτού, στα πλαίσια της

Τήν Κυριακήν, 5ην /18ην Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς θ. Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος εἰς τήν κώμην τοῦ Τουράν, πλησίον τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης καί τῆς

Την Τετάρτη, 14η Σεπτεμβρίου ε.έ., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄, εχοροστάτησε κατά τόν Όρθρον και προέστη της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας, ως και της τελετής της Υψώσεως  του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, εις τον

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 30ῆς Αὐγούστου /12ης Σεπτεμβρίου 2016, ἤρξατο τό νέον σχολικόν ἔτος 2016-2017 εἰς τήν ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών εὑρισκομένην Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ

Τήν Κυριακήν, 29ην Αὐγούστου/ 11ην Σεπτεμβρίου 2016, ἤχθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἀποκεφαλίσεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου, εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην εἰς ἀπόστασιν βολῆς λίθου νοτίως τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Τήν μνήμην ταύτην ἄγει πενθίμως ἡ

Την Δευτέραν 12ην  Σεπτεμβρίου  ε.έ. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄, στα πλαίσια της επισκέψεώς του στην Ι.Μ. Κυρηνείας στην Μεγαλόνησο Κύπρο, μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο και συναντήθηκε με τον Εξοχ. Πρόεδρο της Κυπριακής

«Οι Χριστιανοί πρέπει πάση θυσία να μείνουν στις πατρικές τους εστίες. Η Χριστιανική παρουσία είναι αναπόσπαστο μέρος της Μέσης Ανατολής και επιπλέον η Χριστιανική παρουσία εγγυάται τη διατήρηση της πολιτισμικής, πολυεθνικής και πολυθρησκευτικής ταυτότητας της Μέσης Ανατολής». Το CNN Greece

Τήν Πέμπτην 26ην Αὐγούστου / 8ην Σεπτεμβρίου 2016, ἡ 11η Ὁλομέλεια τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. ἐδέχθη καί ἐνέκρινε θέματα διορισμῶν νέων προσώπων εἰς τάς λειτουργίας αὐτοῦ παρ᾽ ἑκάστης Οἰκογενείας. Αἱ προτάσεις τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκογενείας, γενόμεναι δεκταί καί ἐπικυρωθεῖσαι ὑπό τῆς Ὁλομελείας, ἔχουν

Την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχην Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρον Β΄ μαζί με τους υπολοίπους Προκαθημένους των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής υπεδέχθη στα Ανάκτορα του Χασεμιτικού Βασιλείου  στο Αμμάν της Ιορδανίας, την 7η Σεπτεμβρίου ε.έ., η Α.Μ. ο Βασιλέας

Στο Αμμάν της Ιορδανίας μετέβη η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής  κ.κ. Θεόδωρος Β’ προκειμένου να συμμετάσχη  στις εργασίες της 11ης Γενικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής που συγκαλείται από τις 6 έως 8 Σεπτεμβρίου