Χειροτονία Διακόνου στην Ι. Μητρόπολη Μαντινείας (ΦΩΤΟ)
Άρχων (10628 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Χειροτονία Διακόνου στην Ι. Μητρόπολη Μαντινείας (ΦΩΤΟ)

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, βρέθηκε στό ὄμορφο χωριό Τσελεπάκου Μαντινείας, ὅπου προεξῆρχε στή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, εὐλογώντας τό μικρό ποίμνιο, ἐνῶ κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε τήν εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ π. Ἀναστασίου Ζωγόγιαννη, ὁ ὁποῖος εἰσέρχεται στόν ἔγγαμο ἱερό Κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ π. Ἀναστάσιος κατάγεται ἀπό τό χωριό Τσελεπάκου τῆς Μαντινείας καί διαμένει στήν Τρίπολη.

Ἡ Χειροτονία τοῦ νέου Διακόνου πραγματοποιήθηκε ἐν μέσῳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, κατοίκων τῆς ἐνορίας Τσελεπάκου, τῆς γύρω περιοχῆς τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Φαλάνθου Μαντινείας, ἀλλά καί φίλων ἐκ τῆς Τριπόλεως.

Στήν ὁμιλία του ὁ νέος Διάκονος ἀναφέρθηκε μέ πολλή συγκίνηση στήν εὐλογημένη πορεία, πού τόν ὁδήγησε στή μεγάλη ἀπόφαση νά ἱερωθεῖ. Ἐξέφρασε τήν ἱερά καί βαθιά συγκίνηση τῆς προσωπικῆς του Πεντηκοστῆς, τήν εὐγνωμοσύνη του καί τίς θερμές εὐχαριστίες του πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ καί ὅλους ὅσους συντέλεσαν στήν ἀπόφαση τῆς ἀφιερώσεώς του στή διακονία τοῦ Θεοῦ καί τοῦ εὐλογημένου λαοῦ Του, λέγοντας χαρακτηριστικά:

 

«Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἴσως ἡ σημαντικότερη τῆς ζωῆς μου, ἀφοῦ ὁ Κύριος μέ καλεῖ νά εἰσέλθω στόν ἱερό Κλῆρο καί νά γίνω Λειτουργός τῶν Μυστηρίων Του. Τό νά γίνεται κάποιος Κληρικός δέν εἶναι κάτι ἁπλό, γιατί ἡ Ἱεροσύνη εἶναι γεγονός ὑψηλό καί μεγάλο, εἶναι ἡ μεγαλύτερη τιμή, πού ἔχει δώσει ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο. Καί εἶναι φυσικό, κάθε ἁπλός καί ἀσήμαντος ἄνθρωπος σέ μία τέτοια στιγμή νά αἰσθάνεται δέος μπροστά στό μεγαλεῖο της καί νά θεωρεῖ τίς δυνάμεις του ἀσθενεῖς γιά νά ἀναλάβει ἕνα τέτοιο λειτούργημα. Παράλληλα ὅμως, ὅποιος βρίσκεται σέ αὐτή τή θέση νοιώθει ἀπέραντη συγκίνηση νά τόν πλημμυρίζει καί δέν βρίσκει λόγους νά ἐκφράσει τά αἰσθήματα τῆς ψυχῆς του.

Τέτοια ἀκριβῶς αἰσθήματα διακατέχουν καί μένα αὐτή τή στιγμή, πού πλησιάζω στό ἅγιο Θυσιαστήριο καί ἑτοιμάζομαι νά εἰσέλθω στό πρῶτο βαθμό τῆς Ἱεροσύνης: Φόβος, δέος, συγκίνηση καί ἀδυναμία νά ἐκφράσω ὅσα αἰσθάνομαι. Ὡστόσο, θά ἦταν παράλειψη, παρά τήν ἔντονη συγκίνησή μου, νά μήν ἐκφράσω τίς θερμές εὐχαριστίες ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου σέ ὅσους μέ βοήθησαν νά φτάσω σ’ αὐτή τή θέση.

Εὐχαριστῶ κατ’ ἀρχήν καί δοξάζω τό Ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος μέ δέχεται σάν Λειτουργό Του καί μοῦ παρέχει τή Χάρη Του. Τόν παρακαλῶ μέ ὅλη μου τήν ψυχή νά εἶναι πάντοτε μαζί μου καί νά μέ ἐνισχύει, γιατί χωρίς τήν βοήθεια καί τή δύναμη τοῦ Θεοῦ τίποτε δέν μπορεῖ νά ἐπιτύχει ὁ ἄνθρωπος. Πιστεύω στήν φιλανθρωπία Του, καί μέ αὐτή τήν πίστη ἀναλαμβάνω τήν μεγάλη ἀποστολή τῆς Ἱεροσύνης.

Εὐχαριστῶ στή συνέχεια ἐσᾶς, Σεβασμιώτατε πάτερ καί δέσποτα, πού μέ ξεχωρίσατε ἀπό τούς πολλούς, γιά μοῦ ἐμπιστευθεῖτε αὐτήν τήν μεγάλη Χάρη καί δωρεά, τήν ὁποία μέ τά ἴδια σας τά χέρια θά μοῦ μεταδώσετε. Θά σᾶς εἶμαι πάντοτε εὐγνώμων. Ὁ σεβασμός καί ἡ ἀγάπη πρός τό πρόσωπό σας θά εἶναι παντοτινή καί θά καταβάλλω κάθε προσπάθεια γιά νά φανῶ ἄξιος της ἐμπιστοσύνης σας. Παράλληλα, εὐχαριστῶ καί τούς σεβαστούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, καί ἰδιαίτερα ὅσους μέ βοήθησαν στό διάστημα τῆς προετοιμασίας μου γιά τήν σημερινή ἡμέρα.

Εὐχαριστῶ τούς σεβαστούς μου γονεῖς: τόν πατέρα μου Σπυρίδωνα καί τήν μητέρα μου Φωτεινή, πού εἶναι σήμερα κοντά μου καί συμμετέχουν στήν σημαντική αὐτή στιγμή τῆς ζωῆς μου.

Εὐχαριστῶ τήν ἀγαπητή σύζυγό μου Δόμνα, ἡ ὁποία μέ χαρά δέχθηκε νά εἶναι συμπαραστάτης καί συνοδοιπόρος στή νέα μου ἀποστολή καί θεωρεῖ μεγάλη τιμή τό νά βρίσκεται δίπλα σέ ἕναν Λειτουργό του Ὑψίστου, καθώς καί τούς γονεῖς της Σωτήριο καί Ἀρετή.

Εὐχαριστῶ τά ἀδέλφια μου Ἰωάννη καί Μαρία, καθώς καί τίς ἀδελφές τῆς συζύγου μου Σοφία καί Κωνσταντίνα.

Μακαρίζω ἰδιαιτέρως τή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ μου παπποῦ Ἱερέως Ἀναστασίου Ζωγόγιαννη, τοῦ ὁποίου τά βήματα ἀκολουθῶ καί ὁ ὁποῖος, ὅπως πιστεύω, θά βρίσκεται σήμερα ἀοράτως ἀνάμεσά μας καί θά συνευφραίνεται μαζί μας. Εὐχαριστῶ καί τή σεβαστή γιαγιά μου Πρεσβυτέρα Γιαννούλα, πού συμπροσεύχεται σήμερα μαζί μας.

Εὐχαριστῶ τόν θεῖο μου καί Πνευματικό μου, π. Νικόλαο Κουτρουμπή καί τούς κατοίκους τῆς ἰδιαιτέρας μου πατρίδος, τοῦ Τσελεπάκου, οἱ ὁποῖοι πάντοτε μέ περιβάλλουν μέ ἀγάπη.

Εὐχαριστῶ, τέλος, ὅλους ὅσους μέ ὁποιοδήποτε τρόπο μέ εὐεργέτησαν στή ζωή μου, συγγενεῖς καί φίλους, καί ὅλους ὅσους ἦλθαν σήμερα ἐδῶ γιά νά μοῦ συμπαρασταθοῦν στή σημερινή Χειροτονία καί νά προσευχηθοῦν γιά μένα.

Μέ αὐτά τά λίγα λόγια, Σεβασμιώτατε, ζητῶ τίς προσευχές σας γιά νά μέ ἀναδείξει ὁ Κύριος ἄξιο Λειτουργό Του, δέομαι δέ καί ἐγώ πρός τόν οἰκτίρμονα καί φιλάνθρωπο Θεό νά μέ δεχθῆ, τώρα μέν στό ἐπίγειο, ἐν καιρῷ δέ στό ἅγιο, καί ὑπερουράνιο, καί νοερό Αὐτοῦ Θυσιαστήριο».

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπευθυνόμενος στόν νέο Διάκονο, ἐπισήμανε ὅτι ἡ Ἱεροσύνη εἶναι Χάρη, πού ἀπορρέει ἀπό τή σταυρική Θυσία τοῦ Κυρίου καί ὄχι ἕνα βιοποριστικό ἐπάγγελμα. Τόνισε ὅτι ἀπό σήμερα ὁ νέος Διάκονος καλεῖται νά διακονεῖ τόν Θεό καί νά ἐντρέπεται τόν Λαό. Ἐνθύμισε δέ ὅτι στήν οἰκογένεια τοῦ Διακόνου διακόνησε θεαρέστως τόν Θεό ὁ μακαριστός Ἱερέας Ἀναστάσιος Ζωγόγιαννης, ὁ ὁποῖος τύγχανε παππούς τοῦ νέου Διακόνου καί ἀποτελοῦσε «λύχνον ἐπάνω ὄρους κείμενον».

Εὐχόμαστε στόν νέο Κληρικό τῆς Μητροπόλεώς μας νά εἶναι ἄξιος.

I. M. Μαντινείας

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *