Ο νέος Πρόξενος της Ελλάδας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
Άρχων (10605 Άρθρα)
Κοινοποιήστε

Ο νέος Πρόξενος της Ελλάδας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τήν Πέμπτην, 29ην Ἰουλίου/11ην Αὐγούστου 2016, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ νέος Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ φέροντος τόν βαθμόν Προξένου κ. Βασιλείου Κοΐνη.

Τόν νέον Πρόξενον, ἐπισκεφθέντα το Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α. Θ. Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τόν Γενικόν Πρόξενον περί τῆς ἐπικρατούσης ρευστῆς καί ἀσταθοῦς πολιτικῆς και θρησκευτικῆς καταστάσεως εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί περί τῆς συμβολῆς τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν εἰρηνικήν ρύθμισιν τῆς καταστάσεως αὐτῆς διά τῆς ἐξασκήσεως τοῦ εἰρηνευτικοῦ καί διαλλακτικοῦ ρόλου αὐτοῦ ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου, τόν ὁποῖον ἔχει εἰς τό Συμβούλιον Ἑκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, καί εἰς τήν πρωτοβουλίαν, τήν ὁποίαν ἀνέλαβε προσφάτως διά τήν ἐπίλυσην τῆς διαφορᾶς μεταξύ Κοπτῶν καί Αἰθιόπων εἰς τό Μοναστήριον Ντέρ Σουλτάν παρά τήν Μονήν τοῦ Ἀβραάμ.

Συζήτησις ἐγένετο ὡσαύτως καί περί τῆς ὑπαρχούσης ἀνέκαθεν σχέσεως συνυπάρξεως μεταξύ Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἀφ’ ἡμερῶν τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἁγίου Σωφρονίου καί τοῦ Ὀμάρ Χατάμπ διά τῆς μεταξύ αὐτῶν συμφωνίας Αχτιναμές.

Διά τήν ἐπίσκεψη ταύτην ὁ κ. Γενικός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπίσκεψιν καί τήν ἐνημέρωσιν, ὁ δέ Μακαριώτατος ηὐχήθη αὐτῷ καλήν και εὐδόκιμον υπηρεσίαν.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *